3DLabs Oxygen 102 for Win NT4.­0 (Alpha) pemacu muatturun percuma (ver. 3.­21)

Di laman ini, anda sentiasa boleh muatturun percuma 3DLabs Oxygen 102 for Win NT4.­0 (Alpha) pemacu untuk Video.

for Win NT4.­0 (Alpha) (ver. 3.­21) ZIP diterbitkan 1999.03.30.

Fail dimuatturun 3 kali dan telah dilihat 3878 kali.

Kategori Video
Jenama 3DLabs
Peranti Oxygen 102
Sistem pengoperasian Windows NT
Versi 3.­21
Saiz fail 3 Mb
Jenis fail ZIP
Diterbitkan 1999.03.30
Cari & muatturun

Kami akan mencari 3DLabs Oxygen 102 for Win NT4.­0 (Alpha) pemacu dan menyediakan pautan untuk memuatturun

Mencari...
Drivers for Alpha processor based systems Notes 1.­ The Oxygen 3.­0 drivers for the Oxygen 102/­202/­402 are designed for Windows NT 4.­0 users only.­ Windows NT 3.­51 users should download version 2.­94.­ The Windows 95 drivers for the Oxygen 102/­202/­402 only accelerate 2D applications.­ 2.­ This driver has enhancements for Maya and Cinema 4D.­ 3.­ For Heidi acceleration on the Oxygen 102/­202/­402 you will need to get the OpenGL Driver AND the Heidi Driver.­ 4.­ The Windows 95 drivers for the Oxygen 102/­202/­402 are for 2D applications only (i.­e.­ word processing or spreadsheet software).­ They will not accelerate OpenGL or Direct3D applications under Windows 95.­ For OpenGL acceleration,­ use your Oxygen 102/­202/­402 card under Windows NT.­ 5.­ This driver is for Compaq workstations only

Pemacu-pemacu Video 3DLabs Oxygen 102 popular:

Pemacu-pemacu 3DLabs Video popular: